یورتمه رفتن ربات TrotBot

photo blog exosnews 3 سال پیش

Ben Vagle که تنها 17 سال سن دارد به کمک گروهی از دوستان خود توانست روش جدیدی برای گام برداشتن ربات ها توسعه دهد. این مکانیسم جدید که از یورتمه رفتن اسب الهام گرفته است موجب می شود ربات روی زمین های ناهموار به راحتی راه برود...بیشتر بخوانید:exos.ir/?p=9807