با استفاده از خال کوبی بر روی بدن، وسایل الکترونیکی سیار را کنترل کنید!

photo blog exosnews 3 سال پیش

مهندسان رایانه دانشگاه Saarland و شرکت Google، معنای جدیدی به چین و چروک‌ها،برجستگی‌های بند انگشتان دست، و خال‌های مادرزادی داده‌اند. این پژوهشگران خالکوبی‌های فوق نازک الکترونیکی را بر روی قسمت‌های مشخصی از بدن انجام داده‌اند که کاربر می‌تواند با لمس،فشار و یا کشیدن آن‌ها وسایل الکترونیکی سیار مانند پخش کننده‌های موسیقی را کنترل نماید. بیشتر بخوانید:exos.ir/?p=9640

نظرات کاربران