بخش هایی از کارگاه عصرانه نوآوری

photo blog ITCAFE 5 سال پیش

عصرانه نوآوری برنامه ای است درباره خلاقیت، دیزاین و نوآوری

نظرات کاربران