کافه آی تی

photo blog ITCAFE 3 سال پیش

کلاس آموزشی مانگودیبی (بخش هایی از جلسه اول)