راه رفتن TrotBot

photo blog exosnews 5 سال پیش

Ben Vagle که تنها 17 سال سن دارد به کمک گروهی از دوستان خود توانست روش جدیدی برای گام برداشتن ربات‌ها توسعه دهد. این مکانیسم جدید که از یورتمه رفتن اسب الهام گرفته است موجب می‌شود ربات روی زمین‌های ناهموار به راحتی راه برود...بیشتر بخوانید:exos.ir/?p=9807

نظرات کاربران