TrotBot با 12 پا و Strandbeest

photo blog exosnews 5 سال پیش

در این ویدیو می‌توانید شبیه‌سازی یک نسخه 12 پا از TrotBot را ببینید که بسیار شبیه Strandbeest معروف Theo Jansen است...بیشتر بخوانید:exos.ir/?p=9807

نظرات کاربران